Onderwijs

Leerlingen wijzen rugstreeppad de weg naar nieuw voortplantingsparadijs

embed
In het Grenspark Groot-Saeftinghe, dat is een natuurgebied op de grens van de Waaslandhaven met Nederland, zijn er 10 nieuwe poelen klaar. Poelen zijn plassen die ervoor moeten zorgen dat er meer kikkers en padden in het gebied kunnen overleven. Het Grenspark is zowat 4 jaar geleden gecreëerd als natuurcompensatiegebied voor de uitdieping van de Schelde. De ontwikkeling ervan is volop aan de gang. Vandaag leerden leerlingen van Wonderwijs uit Haasdonk, Beveren, de nieuwe biotoop van de amfibieën kennen.