Nieuws

Laatste bezwaren tegen Spoelepark Lokeren zijn weg na lange procedureslag

embed
De Lokerse wijk Spoele krijgt dan toch eindelijk haar landschapspark, van zowat 4 hectare groot. In 2018 had het wijkcomité Spoelepark al actie gevoerd tegen de komst van een woonuitbreidingsgebied. De stad was al sterk gegroeid, zo zeiden de actievoerders toen, maar het aanbod aan groen was in verhouding achterwege gebleven. En ze haalden hun gelijk. Het stadsbestuur vroeg in 2021 de vergunningen aan voor een omvorming van het gebied tot recreatiezone. Toch volgde er sindsdien nog een lange procedureslag om ook de wijde omgeving van het Spoelepark te vrijwaren van verharding en bebouwing. Maar gisteravond is er een akkoord gevonden, en kunnen de werken aan het park van start gaan.