Nieuws

Katoen Natiebaas Fernand Huts bouwt burcht

embed
In Kallo is een team decorbouwers druk in de weer met het bouwen van een burcht in opdracht van Katoennatie-baas Fernand Huts. Die wil later deze maand de 160ste verjaardag van zijn bedrijf groots vieren, en dus gaf hij filmdecorbouwer Kurt Loyens de opdracht om een middeleeuws kasteel na te bouwen.