Nieuws

Is er nog plaats voor asielzoekers op Westakkers?

embed

Federaal volksvertegenwoordiger Peter Buysrogge vraagt zich af of hoe lang er nog asielzoekers opgevangen moeten worden op domein de Westakkers. Het militaire domein doet al zes jaar dienst als tijdelijk asielcentrum. Maar de Federale politie wil er ook een trainingscentrum voor de lokale politiezones van maken. Volgens Buysrogge is dat een goed idee, maar niet als het asielcentrum er ook blijft. De aanwezigheid van politie kan traumatisch zijn voor de vluchtelingen. Buysrogge vroeg in het parlement aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi wat de stand van zaken is. Mahdi zocht eerst naar een uitdoofscenario voor het asielcentrum, maar komt daar nu op terug. De staatsscretaris heeft geen concrete plannen om het opvangcentrum te sluiten.