Nieuws

Infopunt Grenspark Groot-Saeftinghe tijdelijk in molen van Doel

embed

In Beveren heeft het college beslist om de molen van Doel tijdelijk in te richten als infopunt voor het nabijgelegen Grenspark Groot-Saeftinghe. De uitbating van de brasserie daar werd vorig jaar stopgezet, met het oog op een ingrijpende verbouwing en herinrichting ervan. Maar die plannen lopen vertraging op, omwille van beroepsprocedures. Om nu een te lange leegstand te vermijden, kan het bezoekerscentrum voor het Grenspark er tijdelijk een onderdak vinden. In de toekomst zou dat infopunt dan een vaste stek moeten krijgen in Prosperpolder.