Nieuws

Illegale staatssteun bij levensduurverlenging Doel 1 en 2?

embed
Oppositiepartij Groen wil dat de levensduurverlenging van Doel 1 en 2 wordt opgeschort. Ze baseert zich hiervoor op een advies van de Raad van State. Die heeft bedenkingen bij het akkoord dat de federale regering met Electrabel heeft gesloten over het tien jaar langer openhouden van de twee kernreactoren. Zo wordt er in het advies gewag gemaakt van mogelijk illegale staatssteun. De overeenkomst tussen de Belgische regering en Electrabel legt het fiscale kader voor de komende tien jaar vast. En volgens de Raad van State eerst had de Europese Commissie dat eerst moeten goedkeuren.