Nieuws

Gouverneur pleit voor alternatief noodnummer na storing bij noodcentrales

embed
De noodnummers 100, 101 en 112 zijn afgelopen nacht urenlang onbereikbaar geweest na een grote panne. Maar ook het BE-Altertsysteem, dat de burgers in zo'n geval waarschuwt per sms heeft niet goed gewerkt. Slechts één derde van de aangesloten Oost-Vlamingen zouden tijdig een berichtje hebben gekregen. Provinciegouverneur Carina Van Cauter pleit voor een nieuw, alternatief noodnummer waarop je kan bellen wanneer er zich nog eens zo'n panne voordoet.