Nieuws

Gemeente Beveren investeert opnieuw in Ouden Doel

embed

De gemeente Beveren laat er geen twijfel meer over bestaan, het gehucht Ouden Doel blijft bestaan. Het bestuur heeft beslist om er zelfs opnieuw in tye investeren, om te beginnen in een ontmoetings- en ontspanningszone voor bewoners en recreanten. Net als de gemeente Doel zelf, dreigde ook de nabijgelegen gehuchten zoals Ouden Doel te moeten wijken voor de plannen van de Antwerpse haven. Maar die onzekerheid is van de baan.