Nieuws

Gemeente Beveren herdenkt grote overstromingsramp, vandaag precies 70 jaar geleden.

embed

In Kallo luidden vanmiddag om 12 uur de klokken om de watersnood van 1 februari 1953 te herdenken. 70 jaar geleden weerklonken de noodklokken in het polderdorp, omdat de dijken rond het dorp het begaven door hevige stormvloed. De watersnoodramp kostte 1.836 mensen het leven in Nederland. In België kwamen 28 mensen om. De materiële schade liep, uitgedrukt in euro's van vandaag, op tot 5,4 miljard euro. Eind jaren 70 werd het Sigmaplan ontvouwd in het Scheldebekken om ons beter te wapenen tegen wateroverlast. Nog tot 2030 worden er dijken verhoogd en waterspaarbekkens aangelegd. Er is ook een plan om de kustveiligheid te verbeteren. De gemeente Beveren gaat nu samen met de inwoners van Kallo op zoek naar archiefmateriaal over de geschiedenis van de watersnood en het dorp zelf. Op die manier wil de gemeente de gebeurtenis terug in de kijker zetten met een tentoonstelling in de maand september.