Mobiliteit en Verkeer

Geluidsschermen E17 krijgen coating tegen weerkaatsing zon

embed

Op de E17 is een firma vandaag begonnen met het aanbrengen van een folie op de nieuwe glazen geluidsschermen. Die coating moet ervoor zorgen dat de zon minder fel weerkaatst. Er waren heel wat klachten van chauffeurs dat ze verblind werden door de zon. Er waren ook klachten van buurtbewoners. Vooral bij laagstaande zon is het probleem het grootst. Eerst moeten alle glazen wanden gepoetst worden. Dat is een echt monnikenwerk, want dat gebeurt met gewone borstels en kalkvrij water. Het aanbrengen van de coating zal in twee fases gebeuren. De werken zullen enkele weken duren en zullen geen verkeershinder met zich meebrengen. Enkel de pechstrook wordt tijdelijk en plaatselijk ingenomen.