Onderwijs

Dubbel zo veel vacatures voor leraren secundair onderwijs

embed
Het aantal vacatures voor leraren in het basis en secundair onderwijs is op één jaar tijd verdubbeld. Van 450 in 2015 naar 1016 in 2016. Dat komt door het stijgende aantal leerlingen en de uitstroom van gepensioneerde leerkrachten. Toch zijn er nog altijd veel leraren werkloos omdat de vraag niet voldoet aan het aanbod. Zo zijn er te veel LO en geschiedenisleerkrachten en is er een tekort aan leraren voor vakken als wiskunde en Frans. In het Oscar Romerocollege in Dendermonde waren ze in de vakantie op zoek naar een tijdelijke vervanger voor hun wiskundeleerkracht. Omdat er geen reactie kwam op de vacature, zochten ze een creatieve oplossing.
Onderwijs
  • «
  • Meer nieuws