Media en Cultuur

Doelse Koggen verhuizen naar nieuwe conservatieloodsen

embed

De Doelse Koggen verhuizen naar de droogdokken in Antwerpen. Ze zullen daar in loodsen worden ondergebracht. De verhuis is momenteel al in volle voorbereiding. De 21 conservatiebassins zijn al overgebracht. De klimaathutten die nodig zijn om de oude schepen goed te kunnen bewaren, worden binnenkort opgebouwd. De twee middeleeuwse schepen werden gevonden bij het uitgraven van het Deurganckdok in Doel in 2000 en 2002. De restauratie is nog volop aan de gang. Als alle onderdelen behandeld zijn, zullen de schepen gereconstrueerd en tentoongesteld worden in een nieuw museum waarin maritiem erfgoed een centrale plaats krijgt.

Media en Cultuur
  • «
  • Meer nieuws