Nieuws

Diependaele: "Deze legislatuur worden 15 woningen gerenoveerd in Doel"

embed

Vijftien woningen in het polderdorp Doel zullen nog voor het einde van deze legislatuur worden gerenoveerd. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele vandaag gezegd in het parlement. Doel is de laatste jaren enorm leeggelopen. Maar nu het polderdorp behouden blijft, krijgt het ook weer officieel een woonfunctie. Momenteel wonen er slechts enkele tientallen mensen, en staan er ook heel wat panden leeg. Vijftien van die leegstaande woningen zullen nu worden gerenoveerd, en dat dus voor het einde van deze regeerperiode. De renovatiekosten per woning worden geschat op zo'n 225.000 euro, zegt Diependaele. Of er op de braakliggende terreinen opnieuw woningen zullen komen, dat is nog niet beslist.