Economie

Deputatie weigert omgevingsvergunning aan Vagaetrans voor site steenbakkerij

embed

De Oost-Vlaamse deputatie heeft de vergunningsaanvraag geweigerd van het grondverwerkingsbedrijf Vagaetrans, voor de uitbating van de site van de voormalige steenbakkerij in Steendorp. Eerder had ook al het schepencollege van Temse een negatief advies gegeven. Tijdens het openbaar onderzoek zijn er ruim 1.100 bezwaren ingediend tegen de aanvraag. Vagaetrans wilde op de site grond verwerken en opslaan. Maar de omgeving vreesde voor geluidsoverlast en voor de luchtkwaliteit. Voor de deputatie is de aanvraag onder meer in strijd met het BPA, het Bijzonder Plan van Aanleg Schauselbroek. Dat bepaalt dat de zone uitsluitend bestemd is voor activiteiten die verband houden met de ontginning van klei.

Economie
  • «
  • Meer nieuws