Mobiliteit en Verkeer

Coronavirus - rijscholen: geen rijlessen, geen rijexamens, geen terugkommomenten, geen vormingsmomenten

embed

Nog opvallend: de Vlaamse regering heeft beslist om vanaf morgen ook de externe rijopleidingen en -examens op te schorten. De beslissing slaat op de rijopleiding, het vormingsmoment, het terugkommoment en de nascholing. Er is ook uitstel voor burgers die door het coronavirus de wettelijke verplichtingen niet kunnen naleven, zoals de verplichte autokeuring. Verdere modaliteiten en praktische zaken worden nog uitgewerkt.

Mobiliteit en Verkeer
  • «
  • Meer nieuws