Onderwijs

Coronavirus - Leerlingen worden thuis overstelpt met online leeropdrachten

embed
Er duiken klachten op over de vele taken die scholen de leerlingen die thuis zijn meegeven. Nu de lessen zijn opgeschort en jongeren massaal thuis blijven, zoeken scholen naar andere manieren om de leerstof te verwerken. Maar vaak is er geen of te weinig overleg tussen de leerkrachten onderling, en krijgen de leerlingen teveel taken. Ook onderwijsspecialisten wijzen erop dat op afstand leren vermoeiender is dan in de klas.