Mobiliteit en Verkeer

Coronavirus - Gouverneur vraagt grondige politiecontroles aan Nederlandse grens

embed

Waarnemend provinciegouverneur Didier Detollenaere vraagt korpschefs en burgemeesters van vijf politiezones, die grenzen aan Nederland, om politiecontroles in te stellen. Het gaat in onze streek dan om de grensovergangen in de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene. Nederlanders mogen de grens niet langer oversteken voor niet-functionele verplaatsingen. Recreatie, winkelen en tanken bij ons is voor hen dus niet langer toegelaten. Politieagenten zullen op diverse plaatsen in het grensgebied passerend verkeer controleren.De controle gebeurt in beide richtingen, want ook voor Belgen geldt dat ze geen niet-functionele verplaatsing naar Nederland mogen maken.

Mobiliteit en Verkeer
  • «
  • Meer nieuws