Onderwijs

Centraal aanmelden voor het Denderleeuws basisonderwijs vanaf 2020

embed
De gemeente Denderleeuw zal vanaf volgend jaar een digitaal aanmeldingssysteem invoeren voor het inschrijven in de basisscholen. De gemeente kampt al enkele jaren met een capaciteitsprobleem in het basisonderwijs. Om te vermijden dat ouders voor de schoolpoort moeten kamperen, zal het aanmelden vanaf 2020 via een website gebeuren. Het aangemelde kind krijgt dan, op basis van voorkeur en van het domicilieadres een school toegewezen, waarna de inschrijving kan gebeuren. Op die manier krijgen alle kinderen gelijke kansen. De gemeente organiseert nog infomomenten om ouders bekend te maken met het systeem.