Nieuws

Bouw Hof van Saeys Dendermonde kan van start gaan

embed

De bouw van het Hof van Saeys kan dan toch nog dit voorjaar van start gaan. Op de Oude Vest zal projectontwikkelaar Uplace 100 woongelegenheden bouwen, gecombineerd met een tiental commerciële ruimtes.

Vorige maand dreigde de start van de werken nog vertraging op te lopen. Een concurrerende vastgoedontwikkelaar had bij de raad voor Vergunningsbetwistingen beroep aangetekend tegen de plannen. Maar dat beroep is ingetrokken, zo meldt Uplace. Daardoor kan er toch snel gestart worden met de bouw van het project, op de plaats van de voormalige Abdijschool. Het Hof van Saeys maakt deel uit van de herinrichting van de Oude Vest, waar een volledig nieuw stadsdeel wordt gecreëerd.