Onderwijs

Bezoek minister De Sutter aan Sint-Carolus in het kader van de richtingen Maatschappelijke Veiligheid

embed

De leerlingen van de middelbare school Sint-Carolus in Sint-Niklaas kregen vanmorgen opgemerkt bezoek. Federaal minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter is er namelijk enkele lessen komen meevolgen in de richtingen van Maatschappelijke Veiligheid. Die richtingen moeten leerlingen klaarstomen voor een job in de veiligheidssector, privé of bij de overheid. En dat is nodig, want de vraag naar personeel binnen deze sectoren is groot.