Nieuws

Beveren wil geluidshinder van de Waaslandhaven aanpakken

embed

In Beveren wil de gemeentie iets doen aan de geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door de bedrijvigheid in de Waaslandhaven.

De jongste tijd kwamen er heel wat klachten binnen van lawaai afkomstig uit de haven. De gemeente liet geluidsmeters plaatsen bij buurtbewoners en in de haven zelf. Er vonden ook metingen plaats op schepen in het Verrebroekdok en het Doeldok. Die wezen uit dat vooral oudere scheepsmotoren en generatoren voor lawaai zorgen. Maar er zijn ook nog andere bronnen die verder onderzocht moeten worden. Als dat onderzoek is afgerond, dan komen er gerichte maatregelen. Port of Antwerp is alvast bereid om met de terminals en de rederijen in gesprek te gaan om het lawaai te milderen.