Mobiliteit en Verkeer

Aanpassing circulatieplan Arendwijk: "Opnieuw tweerichtingsverkeer in de Rozendreef"

embed

in Aalst gaat het stadsbestuur de verkeersregels in de Arendwijk toch opnieuw veranderen, na het protest van de afgelopen weken. Zo komt er opnieuw tweerichtingsverkeer in de Rozendreef.

Na de invoering van het nieuwe circulatieplan in de Arendwijk kon je nog maar in één enkele richting door de Rozendreef rijden. Maar dat stuitte dus op fel protest van de bewoners en een wijkcomité. Zij lieten hun ongenoegen blijken via verschillende acties. Om de situatie in kaart te brengen is de politie tellingen beginnen houden in de Arendwijk. En uit die tellingen blijkt nu dat het aantal voertuigen in de Binnenstraat sterk was gestegen. Daarom wordt er nu dus ingegrepen. De nieuwe regeling zal binnen dit en veertien dagen in voege gaan, van zodra de nodige signalisatie is aangepast.