TV Provincie: Nieuw speeltuig dode hoek Puyenbroeck – week van de mobiliteit

embed
In het Provinciaal domein Puyenbroeck werd deze week een nieuw speeltuig voorgesteld aan het grote publiek. Deze houten constructie moet kinderen, op een speelse manier, op de gevaren van een dode hoek situatie wijzen.