Gezondheid

Iets meer dan de helft van de mensen gaat in op uitnodiging voor boosterprik

embed

Iets meer dan de helft van de inwoners, die uitgenodigd werden voor een herfstprik, zal zich ook effectief laten vaccineren. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie bij de eerstelijnszones. Begin volgende week wordt er opnieuw geprikt in onze vaccinatiecentra. Het vierde vaccin intussen om het coronavirus te bestrijden. Omdat het virus op dit moment goed onder controle is, werd er gevreesd voor een iets lagere opkomst. Maar de vaccinatiebereidheid is dus redelijk goed.