Gezondheid

Grote samenwerking in het zorglandschap op komst

Zes belangrijke spelers in de zorgsector hebben beslist om samen een nieuwe zorgorganisatie op te richten. De vzw Solidariteit voor Het Gezin en de vzw Thuishulp stappen samen met haar zusterorganisaties in de thuisverpleging in het project. Dat nieuws bevestigt Veerle Degryse, projectcoördinator Zorg en Innovatie van de Socialistische Mutualiteiten, aan de redactie van TV Oost Nieuws. Het nieuws werd deze ochtend bekend gemaakt aan het personeel van de verschillende zorgorganisaties en wordt vanmiddag wereldkundig gemaakt. De nieuwe zorgorganisatie moet een kwaliteitsvol antwoord bieden op de zorg van morgen en de nieuwe uitdagingen in het zorglandschap.

 

De beleidsmakers van de vzw Solidariteit voor het Gezin, de vzw Thuishulp en de vzw thuisverplegingsdiensten van De Voorzorg Antwerpen en Bond Moyson Oost- en West-Vlaanderen zijn de initiatiefnemers. Zij beslisten om zo spoedig mogelijk als één organisatie zorg- en welzijnsdiensten aan te bieden in Vlaanderen en Brussel. De nieuwe organisatie zal van bij de start 12.000 werknemers tellen. Hun werkzekerheid is verzekerd, staat te lezen op de nog te lanceren website: www.toekomstvanzorgenwelzijn.be.

“De uitdagingen waar de zorgdiensten voor staan zijn groot. Cliënten verlangen om zo lang mogelijk thuis te blijven en hebben daarom zorg nodig. Die zorg thuis wordt ook complexer, bijvoorbeeld omdat mensen steeds vroeger het ziekenhuis verlaten. Tegelijk is er in de sector een ernstige krapte op de arbeidsmarkt. Cliënten blijven niet meer, zoals vroeger, trouw aan één bepaalde zorgverstrekker, er zijn technologische evoluties die opportuniteiten scheppen maar duur zijn, werknemers wensen een evenwichtige werk-privébalans en nieuwe en commerciële spelers breken het zorglandschap open. Mee-evolueren is noodzakelijk, in het belang van de cliënten en de medewerkers. Door de oprichting van één groot zorgbedrijf bundelen de vzw’s de krachten om een kwaliteitsvol en innovatief antwoord te bieden dat voldoet aan alle verwachtingen. Het is een unieke kans om een geïntegreerd totaalpakket aan diensten vorm te geven. Kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen.”