Mobiliteit en Verkeer

Grootschalige controle langs E40 door politie, douane en inspectiediensten

embed

De federale wegpolitie heeft een grootscheepse controle actie gehouden op de E40. De focus lag vooral op het vrachtvervoer en het personenvervoer. Bussen, vrachtwagens maar ook bestelwagens werden gecontroleerd. De boorddocumenten werden gecontroleerd en de voertuigen werden  ter plaatse ook aan een technische keuring onderworpen. Passagiers op bussen moesten de bus verlaten, en de koffers werden gescand. In totaal werkten er ruim 250 mensen mee aan de actie op de snelwegparking in Wetteren.