Onderwijs

Goede leerlingenbegeleiding als erkenningsvoorwaarde voor scholen

embed
De maatregelen in Sint-Gillis-Dendermonde vallen samen met het nieuwe onderwijsdecreet dat dit schooljaar in werking treedt. Daarin stelt de Vlaamse overheid een goede leerlingenbegeleiding als bijkomende erkenningsvoorwaarde voor scholen. Elke school moet verplicht een leerlingenbegeleider aanstellen, met de bedoeling om schoolteams, ouders en leerlingen beter te betrekken bij het beleid.