Nieuws

"110 landbouwers in havengebied hebben deel van hun gronden afgestaan"

door Nick De Backer

110 landbouwers hebben sinds de start van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) uit 2012 dat het gebied van de Antwerpse haven afbakent, vrijwillig een deel van hun gronden afgestaan. Ze kregen daarvoor een financiële vergoeding of compensatiegrond op een andere plaats buiten het havengebied.

Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) aan Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V).

Toen de Vlaamse Regering het toekomstbeeld voor de ontwikkeling van de haven vastlegde, besliste ze tegelijkertijd om een sociaal begeleidingsplan op te maken. Dat plan moet de maatschappelijke gevolgen van de havenontwikkeling opvangen voor al wie getroffen wordt door onteigening. Het sociaal begeleidingsplan werd in 2012 definitief door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Indien nodig kan het plan nog bijgestuurd worden.

Op Rechterscheldeoever hebben tot op heden elf landbouwers vrijwillig hun gebruik in het projectgebied volledig stopgezet, gebruik makend van een financiële vergoeding of in ruil voor compensatiegrond. Sinds de start van het GRUP 'Afbakening Zeehavengebied Antwerpen' hebben landbouwers vrijwillig het gebruik van gronden beëindigd voor een totale oppervlakte van 419 hectare op Linkeroever en van 50 hectare op Rechteroever. Op Linkeroever zijn momenteel ook twee bedrijfsverplaatsingen aan de gang. 

"Een cruciaal element in het flankerend landbouwbeleid is begeleiding op maat", aldus Weyts. "De Vlaamse Landmaatschappij, de bemiddelaar bij grootschalige infrastructuurprojecten van het departement Mobiliteit en Openbare Werken en de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Belastingdienst hebben regelmatig contact met getroffen landbouwers om een oplossing op maat uit te tekenen. Vooral bedrijfsverplaatsingen vragen veel voorbereiding, zowel van de landbouwer zelf als van de overheid. De dossiers in het kader van het havengebied Antwerpen leren dat het niet eenvoudig is om elders in Vlaanderen de nodige vergunningen te krijgen om een nieuw landbouwbedrijf op te starten of uit te breiden."

De minister denkt er dan ook aan om de mogelijkheden van de grondenbanken uit te breiden. Op die manier zouden er op termijn meer gronden beschikbaar komen voor landbouwers die op een andere plaats een nieuw bedrijf willen opstarten.