Nieuws

Nieuw containerpark in Verrebroek

embed
In Verrebroek is er een nieuw recyclagepark geopend. Ontwikkelaar Ibogem heeft hiervoor zelfs een een nieuw weeg- en betalingsysteem uitgewerkt. Het nieuwe, zogeheten DIFTAR-systeem zou sorteren gemakkelijker moeten maken, en waarvoor er al dan niet betaald moet worden zou ook duidelijker moeten zijn. Het park wordt ook verdeeld in een gratis zone en een betaalzone. In de betaalzone geeft Ibogem een korting van 80 procent op recycleerbare producten. Voor de niet-recycleerbare producten zal iets meer moeten betaald worden, maar Ibogem hoopt dat mensen hierdoor recycleerbare en niet-recycleerbare producten beter zullen scheiden.